Сдружение Асоциация на оценители, вещи лица и експерти

Kонтакти

АСОЦИАЦИЯ НА ОЦЕНИТЕЛИ, ВЕЩИ ЛИЦА И ЕКСПЕРТИ (ЕИК 206069902)
IBAN BG68FINV91502017509953
+359 89 8237103
chair@aepe-bulgaria.eu