СДРУЖЕНИЕ АСОЦИАЦИЯ НА ОЦЕНИТЕЛИ, ВЕЩИ ЛИЦА И ЕКСПЕРТИ

Основна цел на АОВЛЕ е защита на професионалните интереси и законови права на оценители, вещи лица и експерти занимаващи се с професионална експертна дейност, развитие на дейността в тази сфера, съблюдаване въвеждането на високи стандарти в предоставянето от оценителите, вещите лица и експерти на професионални услуги за частноправни и публични субекти, за правозащитни и правоохранителни органи и организации в Република България при спазване действащото законодателство и принципите на равнопоставеност на гражданските и стопанските субекти, професионализъм и лоялната конкуренция.

Оценители, вещи лица и експерти

Кои сме ние, какво е важно да знаете за нас и нашата работа?

Как можем да ви помогнем?

Как можете да станете един от нас?

Видове експертизи.

Връзки, които ще ви помогнат да намерите по-лесно необходимата Ви информация.

Намери експерт

Важни документи.

Важни линкове и информация събрани на едно място.

Курсове за вещи лица, оценители и експерти.