Станете един от нас

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ НА ВЕЩО ЛИЦЕ

Заявление за вписване  в списъка на специалистите, утвърдени за вещи лица към определен съд, в съответния клас и вид експертиза

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.7

Декларация за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица (издадена от Министъра на правосъдието),

СПРАВКА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПЛАЩАНИЯ

Справка-декларация по чл. 23, ал. 2 и чл. 24, ал. 2 от Наредба № 2 от 2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА

Заявление при промяна на в декларираните обстоятелства, при вписване в списъка на вещите лица. 

ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.7

Декларация за самоосигуряващо се вещо лице.

ДЕКЛАРАЦИЯ за обстоятелствата по чл. 13 от Наредба № 2 от 29.06.2015 г.

За вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица (издадена от Министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр. 50 от 03.07.2015 г., изм. и доп. в ДВ бр. 82/05.10.2018 г.)