НАШИТЕ ЕКСПЕРТИЗИ

Експертните ни оценки са базирани на мненията на утвърдени в областите си специалисти с доказани професионални качества

ДНК ЕКСПЕРТИЗА

СЪДЕБНОМЕДИЦИНСКА ЕКСПЕРТИЗА НА ВЕЩЕСТВЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА ПО МЕТОДА НА ДНК ПРОФИЛИРАНЕ

ДАКТИЛОСКОПСКА ЕКСПЕРТИЗА

ПРОЯВЯВАНЕ, ОТКРИВАНЕ, ИЗЗЕМВАНЕ И ФИКСИРАНЕ НА ДАКТИЛОСКОПСКИ СЛЕДИ ВЪРХУ ОБЕКТИТЕ

ВИДОВЕ СЪДЕБНИ ЕКСПЕРТИЗИ

СЪДЕБНИ ЕКСПЕРТИЗИ ПО КЛАСОВЕ И ВИДОВЕ

БАЛИСТИЧНА ЕКСПЕРТИЗА

ДА БЪДЕ ПРОСТРЕЛЯНО ОРЪЖИЕТО И ДА СЕ ИЗВЪРШИ ПРОВЕРКА С АНАЛОГИЧНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, ИЗВЪРШЕНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РБЪЛГАРИЯ.