Проект на Закон за допълнение на Закона за съдебната власт

Проект на Закон за допълнение на Закона за съдебната власт

Становище и предложения от Асоциация на оценители, вещи лица и експерти /АОВЛЕ/

Надяваме се регистърът да бъде създаден и да започне да функционира в определените срокове и да дава максималната възможна информация. Регистъра ще улесни достъпа до експертните услуги на вещите лица.

Също така ще бъде добре да се предвиди и възможността вещите лица да можем да ползваме база с юридическа информация. Законодателството става все по-сложно и обемно. Понякога съда възлага експертизи, при които експертното заключение трябва да е със задна дата. Това налага да се ползват нормативни актове, които вече не са действащи. В безплатните бази с юридическа информация са включени само действащите, в момента, нормативни актове.

Не става ясно как ще се актуализира регистърът.

Електронните дела и достъпа на вещите лица до тях ще подпомогне много работата ни.

д-р инж. Тодор Балабанов
Председател на АОВЛЕ
http://aepe-bulgaria.eu/
0898237103

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.